1983 Bratislava, Mlynská dolina - TELEVIZNÍ GRAFIKA