Publikační činnost

Eva Kloudová se věnuje publikační, redaktorské a novinářské práci od roku 1994.
Tématický okruh jejího zájmu zahrnuje vinařství a vše spojené s vínem, pokrmy, společenské stravovací zásady, vzdělávací vinařské aktivity, umění spojené s vínem, sklářský umělecký a užitný obor. Velkým tématem jí vlastním je „žena a víno“, kterému stále věnuje značnou pozornost. V posledních letech se její tématický okruh rozšířil na farmářské objekty, prodejny, farmy a farmářské trhy. Ruku v ruce s tímto tématem jde pěstování, výroba a obchod poctivých českých potravin. Neustálý pohyb mezi lidmi širokého spektra umožňuje zachytit, sledovat, zaznamenávat a následně sdělovat čtenářům velmi zajímavá témata, která hýbou zdánlivě všedním dnem.
Články, fejetony, reportáže a zamyšlení se objevují v odborných vinařských a potravinářských časopisech a novinách, magazínech i ročenkách. Namátkou např.Vinařský obzor, Hotel a restaurant revue, Sommelier, Blesk a Hobby, Vinařská ročenka, Agrární obzor, Vinař-Sadař, Vinař a Víno, Svět gastronomie, Gastro plus atd. 
Svůj čas a úsilí věnovala Eva Kloudová sbírání a následného literárního zpracování receptů mezi moravskými ženami, ponejvíce vinařkami, které přineslo své ovoce v podobě dvou dílů publikace Kuchařka moravských vinařek.